RENTA - MEMORANDUM Federale en Regionale verkiezingen 26 MEI 2019

500 politici en kabinetsmedewerkers kregen een Atoma-schriftje in de brievenbus met op de eerste bladzijden ons memorandum voor de verkiezingen van 26 mei a.s. Alvast een goed begin voor de onderhandelingen die daarop volgen...

Lees hier ons verkiezingsmemorandum

Nieuws van  Renta via deze link